Skip to content

Milzkalnes Tautas nams Laipni lūgti

Milzkalnes Tautas nams piedāvā dažādus kultūras pasākumus. Lielās skatītāju zāles ietilpība ir 330 vietas. Zāle akustiski ir viena no labākajām  Latvijā koru un vokālajiem koncertiem. Pie mums ir dziedājuši tādi pazīstami kori kā Latvija, Minjona, Tēvzeme  u.c., ar koncertiem viesojušies profesionāli  mākslinieki: A.Hermanis, E.Glotovs, V.Mitrohins. Vairākkārt koncertējuši tautā populāri izpildītāji H.Ozols un S.Zapacka, brāļi Riči, Inga un Normunds un daudzi, daudzi citi. Mazajā zālē var veidot sirsnīgus kamermūzikas, dzejas, prozas lasījumu un cita veida pasākumus. Labprāt sadarbojamies ar izrāžu apvienībām Panna un Austrumu robeža, kas mūsu skatītājiem piedāvā savus iestudējumus. Īpaši gaidīti ir pašmāju kolektīvu un viņu draugu pasākumi. Svinam valsts un tradicionālos tautas svētkus.

Milzkalnes TN darbojas amatiermākslas kolektīvi:

Folkloras kopa Milzkalnieki,  vadītāja Anita Apine (tālr. 29102252). Milzkalnieki ir aktīvi un enerģiski ļaudis, kolektīvā darbojas vairāk kā 30 dalībnieki pat no 4-ām paaudzēm. Folkloristi regulāri piedalās gan pašmāju tradicionālajos pasākumos, gan dzied, spēlē, vada rotaļas citviet tuvumā un tālumā. Par tradīciju ir kļuvuši ikvasaras starptautisko festivālu apmeklējumi. Folkloras kopa Milzkalnieki šovasar bija arī Vispārējo latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieki.

Līnijdeju grupa Crazy x, vadītāja Gita Sokolovska (tālr. 26458757). Šis kolektīvs ir viens no atraktīvākajiem Engures novada kolektīviem. Traku ideju pilni dejotāji, kas tradicionāli divas reizes gadā uz saviem līnijdeju festivāliem aicina tuvus un tālus dejotājus. Kolektīva dalībnieki regulāri un ar labiem panākumiem piedalās arī Latvijas un Baltijas valstu līnijdejotāju čempionātos.

Senioru vokālais ansamblis Tīne, vadītāja Gita Vanaga (tālr. 26333864). Tīne ir jaunākais TN kolektīvs. Īpaši jāatzīmē kolektīva šīs vasaras panākums Vispārējo latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētku vokālo ansambļu finālskatē iegūta augstā 5.vieta senioru kolektīvu grupā.

Bērnu un jauniešu mūsdienu deju grupa Alegorija ir skaitliski lielākais TN kolektīvs. Vadītājas Ilvas Jirgensones (tālr.26405042) paspārnē aug un deju mākslu apgūst ap 60 dalībnieku sākot no 3 līdz 25 gadu vecumam 4-ās vecuma grupās. Kolektīvs piedalās festivālos – konkursos, kā arī ir veidojis starptautisku projektu kopā ar lietuviešu dejotājiem. 

Smārdes pagastā bez augstāk minētajiem kolektīviem darbojas arī sieviešu vokālais ansamblis Randevu, vadītāja Gita Vanaga (tālr. 26333864), ansamblis Vispārējo latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētku vokālo ansambļu finālskatē sieviešu grupā iegūta augstā 4.vieta un vidējās paaudzes deju kolektīvs Jampadracis, vadītāja Iveta Čilipāne (tālr. 22036502),  arī šis kolektīvs piedalījās šā gada Dziesmu svētkosun guva vērā ņemamus panākumus. Arī par šiem kolektīviem rūpi tur Milzkalnes TN vadītāja, un arī šie kolektīvi kuplina TN rīkotajos pasākumos.

Amatiermākslas kolektīvi ar to vadītājiem vienmēr ir atvērti sadrbībai un jaunām radošām idejām.

Esi laipni gaidīts Šlokenbekas muižā esošajā Milzkalnes Tautas namā!